Scroll down

  Verslag van Nicolaes Tulp Symposium + Prijsuitreiking 30 oktober 2019

  Verslag van het allereerste Nicolaes Tulp Symposium op 30 oktober 2019 in de historische Agnietenkapel te Amsterdam.

  Na een voorselectie uit 28 bijzonder goede inzendingen werden negen kandidaten uitgenodigd om tijdens dit symposium hun onderzoek te presenteren aan ruim negentig toehoorders, waaronder de juryleden van de AMSj Onderzoeksprijs (1000 EUR), Ontwikkelingsprijs 2019 KNMG district Amsterdam/Noord-Holland (1500 EUR) en Martinus van Marumprijs voor Geneeskunde (3000 EUR).

  Iedere presentatie werd gevolgd door een discussie waarbij voorzitter Prof. Dr. Ravesloot erop toezag dat, naast de juryleden, ook het publiek vragen kon stellen. Onder hen bevonden zich geneeskundestudenten, basisartsen, specialisten, maar ook niet-medici zoals trotse ouders, partners en  vrienden van de sprekers. De negen sprekers hadden ieder hun onderzoek in een andere fase van hun carrière uitgevoerd, tijdens de master, als basisarts of als PhD-student. De presentaties waren uitstekend de onderwerpen waren interessant en zeer uiteenlopend. Van een mogelijke immuuntherapie voor Alzheimer – tot het arts-patiënt gesprek over advanced care planning bij de ziekte van Parkinson. Van inzicht gevende onderwerpen als beoogde doelen van artsen en patiënten met terminaal longcarcinoom tot morele dilemma’s in medische transgender zorg. Van kennis van basisartsen over medicatieveiligheid tot een dag uit het leven van de zaalarts over administratiedruk.

  De jury leden hadden hun gehele pauze nodig om uit de prachtige presentaties de drie winnaars aan te wijzen!

  Merle Stellingwerf ontving de Martinus van Marum Prijs voor haar onderzoek: Wat is het effect van appendectomie op therapie-refractaire colitis ulcerosa.

  Roel Achterbergh ontving de Ontwikkelingsprijs 2019 van KNMG District Amsterdam/Noord-Holland voor zijn onderzoek: Minder mentale – en drugsproblemen bij mannen die PreP gebruiken.

  Anna van Rossem werd gefeliciteerd met de AMSj prijs onderzoeksprijs 2019 voor haar onderzoek: Maximale adamsappelgrootte bij volwassen vrouwen.

  De avond werd afgesloten met muziek verzorgd door het strijkkwartet van het UvA-Orkest J.Pzn Sweelinck en een netwerkborrel.

  We willen hier iedereen bedanken voor hun aanwezigheid en deelname aan deze mooie avond. Enkele foto’s van de avond zijn hieronder te vinden.  De andere foto’s via de link: hier

  Met speciale dank aan:

  Voorzitter:  Prof. Dr. J.H. Ravesloot

  Juryleden AMSj Onderzoeksprijs 2019
  Dr. F.M.H. Hochstenbach
  Dr. L.M.C. Nauta-Jansen
  Dr. J.E. Seppen

  Juryleden Ontwikkelingsprijs 2019 KNMG District Amsterdam/Noord-Holland
  Drs. R. Sardar
  Drs. L. Schot
  Drs. M. Binnekamp
  Drs. L. Min
  Drs. P.H. Soo
  D.D. Naves, BSc

  Juryleden Martinus van Marum Prijs voor Geneeskunde
  Dr. F.M.M. Griffioen
  Dr. M.E. Reinders
  Prof. Dr. P.P.M. van Zuijlen

  Muziek: Strijkkwartet UvA-Orkest J.Pzn Sweelinck

  Organisatie:
  Esmee Doedes AMSj
  Stan Ursem,     AMSj
  Pheck Hwa Soo, arts KNMG District Amsterdam/Noord-Holland
  Dwayne Naves           KNMG District Amsterdam/Noord-Holland
  Janneke van der Flier-Stapel, arts np, Secretaris St. Martinus van Marum
  Harriet Booij-Venekamp, arts np, voorzitter Stichting Martinus van Marum

       

  Anna van Rossum                                   Roel Achterbergh

         

  Merle Stellingwerf                                    Jury van AMSj en District

  Het Sweelinck Kwartet 

   

  Het programma van deze avond:

  17.30 uur  Ontvangst met broodjes en muziek door het strijkkwartet van UvA Sweelinck Orkest
  
  18.30 uur  Opening door professor Jan Hindrik Ravesloot
  
  18.37 uur  Introductie Amsterdam Medical Student journal door Stan Ursem
  
  18.41 uur  Erik Donker, arts: De ontwikkeling van kennis op het gebied van medicatieveiligheid bij basisartsen in   het eerste jaar na afstuderen
  
  18.51 uur  Krijna Opschoor, BSc: Alzheimer oplossen met immuuntherapie?  Een translationele studie in apen
  
  19.01 uur  Anna van Rossem, arts: Maximaal acceptabele adamsappelgrootte bij volwassen
  
  19.13 uur  Introductie KNMG district Amsterdam/Noord-Holland door Pheck Hwa Soo
  
  19.27 uur  Roel Achterbergh, arts: Minder mentale en drugs problemen bij mannen die PreP gebruiken
  
  19.27 uur  Adinda Mieras, MSc: Welke doelen hebben patiënten met uitgezaaide longkanker en hun artsen en in hoeverre zijn deze doelen behaald?
  
  19.37 uur  Alex Schuurman, arts: Een dag uit het leven van de zaalarts
  
  19.50 uur   Pauze
  
  20.18 uur  Introductie Stichting Martinus van Marum door Harriet Booij-Venekamp
  
  20.22 uur  Karl Gerritse, arts: Morele dilemma’s in medische transgenderzorg
  
  20.36 uur  Liesbet Kurpershoek, arts: Het arts-patiëntgesprek over advance care planning bij de ziekte van Parkinson
  
  20.50 uur  Merle Stellingwerf, BSc: Wat is het effect van een appendectomie op therapie- refractaire colitis ulcerosa?
  
  21.06 uur  Prijsuitreiking
  
  21.27 uur  Sluiting door professor Jan Hindrik Ravesloot
  
  21.30 uur  Borrel met muziek

  ——————————————————————————————————————–

  Dinsdag 25 september 2018 in het Teylers Museum te Haarlem

  De Martinus van Marum Prijs voor Geneeskunde is gewonnen door: Dr. Eva E. Bolt, arts, huisarts-onderzoeker Amsterdam UMC. Zij gaf haar presentatie met onderwerp ‘Een passend einde. Spreken over de laatste levensfase.’ In haar presentatie lichtte zij een gedeelte toe van haar proefschrift: “Perspectives on appropriate end-of-life care and hastening death on request”.

  De aanmoedigingsprijs van District Amsterdam/Noord- Holland is gewonnen door Drs. Nicky Honnef, arts in opleiding aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.  Zij vertelde ons over haar manuscript “Perspectives of patients eligible for allogeneic stem cell transplantation trials and their health-care professionals; an explorative study”. ‘Dilemma’s rondom informed consent’. Ervaringen van patiënten en hun zorgverleners.

  Beide kandidaten lieten ons zien dat ook meningen, gedachten en gewoontes wetenschappelijk onderzocht kunnen worden. Martinus van Marum en zeker Pieter Teyler zouden trots zijn op hun gedegen werk!

   Het Willink Kwartet > 60 gasten!

    Presentatie Nicky Honnef  en bloemen!

    Presentatie Eva Bolt           en bloemen! 

  Feestelijke borrel na afloop            

  Veel respect voor alle prachtig verzorgde inzendingen. 

  Het bestuur en de juryleden  bedanken ieder van harte voor hun bijdrage.

  Alle 13 inzendingen waren heel goed uitgevoerd in Noord-Holland, interessant en van maatschappelijk belang.

  Het was moeilijke om daaruit de juiste keuze voor een winnaar te maken!

  Sommige onderzoeken zijn rechtstreeks van belang voor de patiënt zelf: Primaire arthroscopische reparatie van de voorste kruisband, meten van brandwond diepte met een speciaal daarvoor ontwikkelde 3D camera en kwaliteit van leven met (on-) behandelde Idiopathische Scoliose.

  Onderzoek naar vroeg signaleren van complicaties na abdominale chirurgie of naar kwaliteit van behandeling hoofd/hals tumoren, antibiotica gebruik in ziekenhuizen en verschillen in de beschikbaarheid van medische hulpmiddelen in Europa zijn zullen zeker invloed op het beleid in de Nederlandse gezondheidszorg hebben.

  Interessant waren ook de meer fundamentele onderzoeken naar het microbioom bij luchtweginfecties van kinderen, de microbiota van kinderen met complexe appendicitis, ontwikkeling van testen voor aantonen Leptospirose en de invloed van het bothormoon op het glucosemetabolisme. Ook deze onderzoeken dragen nog niet vandaag, maar in de toekomst bij aan onze gezondheid.

  Wij danken ieder voor hun bijdrage en wensen ook deze kandidaten, hun promotoren en begeleiders veel succes met publicatie van deze onderzoeken.

  Contact

  Wijnoldy Danielslaan 23
  2082 HA, Santpoort- Zuid