Scroll down

  Verslagen van Symposia

  Nicolaes Tulp Symposium 2 november 2023

  Het vierde Nicolaes Tulp Symposium heeft plaatsgevonden op

  donderdagavond 2 november 2023

  in de Forumzaal van de Openbare Bibliotheek Amsterdam.

  Oosterdokskade 143, 1011DL, Amsterdam.

  De avond werd georganiseerd in samenwerking met

  Amsterdam Medical Student journal en KNMG district Amsterdam/Noord-Holland.

  Het Nicolaes Tulp symposium is HET podium voor artsen en studenten Geneeskunde uit de regio Noord-Holland om hun wetenschappelijk onderzoek te presenteren en daar, naast eer en roem, een mooie geldprijs mee te kunnen verdienen.

  Op 2 november vond voor de vierde keer dit Nicolaes Tulp symposium plaats. Ook dit jaar in de openbare Bibliotheek Amsterdam. Net zoals bij eerdere edities werd de feestelijke avond gezamenlijk georganiseerd door de Amsterdam Medical Student journal (AMSj), Stichting Martinus van Marum, en KNMG district Amsterdam/Noord-Holland en waren er door de 3 jury’s drie prijzen te verdelen. Kandidaten, hun familie, vrienden en collegae konden in de Forumzaal de presentaties bijwonen. Het symposium programma werd ingeleid en gestructureerd in een strak schema door dr. Gabor Linthorst.

  De AMSj Prijs

  Voor de AMSj-prijs waren geneeskunde-studenten Katie Gout, Daan Karssing en Mijntje Kranenburg de uitgenodigde kandidaten, die ieder het door hen uitgevoerde onderzoek op voortreffelijke wijze presenteerden. Daan presenteerde zijn onderzoek over overleving bij DLBCL( Diffuse large B-cell lymphoma) MYC gen-translocaties in stadium I en II in Nederland. Mijntje liet op mooie wijze zien wat preoperatief vasten kan betekenen bij patiënten die een nefrectomie ondergaan. De AMSj onderzoeksprijs werd toegekend aan Katie voor het onderzoek naar een gemeenschappelijk brein-netwerk waar epileptische aanvallen starten.

  De ontwikkelingsprijs KNMG district Amsterdam /Noord- Holland

  De geselecteerde kandidaten voor de Ontwikkelingsprijs KNMG district Amsterdam/Noord-Holland waren dit jaar Elise Meima-van Praag, Eduard Verheijen en Angelique Winkel. Elise en Angelique presenteerden hun onderzoek ‘live’ vanuit de Forumzaal in de OBA. Eduard was ten tijde van het Nicolaes Tulp Symposium in Boston en presenteerde zijn onderzoek (en beantwoordde vragen) via Zoom. Alle drie brachten elk een uitstekende voordracht van hun actuele en maatschappelijk relevante onderzoeksprojecten, en de resultaten die het dagelijks werk van collega’s in vrijwel alle disciplines raakt. Eduard had zijn presentatie de mooie titel ‘Blok aan het been: pijnbestrijding met een wortelblokkade voor patiënten met een lumbale hernia’ gegeven en liet zien hoe de in te nemen pijnmedicatie gereduceerd kon worden door het plaatsen van een blok. Angelique had in een prachtig onderzoek de gezinstransmissie van Omicron en de rol van immuniteit onder de loep genomen en wist haar onderzoek zeer beeldend – met foto’s van huisbezoeken in de beschermende pakken – te presenteren. Van de drie uitstekende kandidaten was het uiteindelijk toch Elise die de prijs uit handen van het districtsbestuur in ontvangst mocht nemen. Haar onderzoek naar de aanpak van Crohnse perianale fistels, zowel in beoordeling van de fistels, als behandeling en de voorlichting aan de patiënt heeft belangrijke consequenties voor de praktijk!

  Martinus van Marum Prijs voor Geneeskunde

  De Stichting Martinus van Marum nodigt traditiegetrouw twee onderzoekers uit als sprekers op het symposium. De onderzoeken hadden dit keer als gemeenschappelijke factor de medicatie. Li-Anne Douma presenteerde haar onderzoek naar pembrolizumab en lenvatinib in de 2e en 3e lijn bij de behandeling van een pleuraal mesothelioon (In de PEMMELA studie onderzocht zij of een combinatiebehandeling met immunotherapie via het infuus en een tyrosinekinaseremmer in capsulevorm een nieuwe kans biedt voor deze patiëntengroep).

  De Martinus van Marum prijs voor Geneeskunde ging echter naar Vincent Lanting met het onderzoek naar actief switchen van effectieve hiv-behandeling naar een combinatie met doravirine een veilig en kostenbesparend alternatief. De nieuwe therapie blijkt goed te worden verdragen en levert daarnaast een forse besparing van 1 miljoen euro per jaar aan medicatiekosten op. Binnen het OLVG, als een van de grootste HIV-behandelcentra, heeft de studie er al toe geleid dat de nieuwe behandeling in veel gevallen de eerste keuze is.

  De avond werd afgesloten onder genot van een drankje in de bar, waar de prijswinnaars werden gefeliciteerd door de aanwezigen.

  Gefeliciteerd Katie, Elise en Vincent!

  Dank aan alle aanwezigen voor hun belangstelling en deelname aan deze mooie avond.

  Met speciale dank aan: Voorzitter dr. G.E. Linthorst

  Fotografie: Hafsa Aoulad Ahajan

  Alexander Moerkamp

  Juryleden AMSj Onderzoeksprijs 2023: J.E. (Jurgen) Seppen, L.M.C. (Lucres) Nauta-Jansen, Renate van Belle-van den Berg

  Juryleden Ontwikkelingsprijs en bestuursleden KNMG District Amsterdam/Noord-Holland

  Juryleden Martinus van Marum Prijs voor Geneeskunde: F.M.M. (Cisca) Griffioen, J.P.J. (Jan) Bakker, H.E. (Henriëtte) van der Horst

  Organisatie:

  AMSj: Eline Kooijman + Semih Ȫzkan – AMSj; KNMG District Amsterdam/Noord-Holland: Hwa Soo + Dwayne Naves, Martinus van Marum: Harriet Booij-Venekamp+ Janneke van der Flier-Stapel

  Nicolaes Tulp Symposium 2 november 2023

  Nicolaes Tulp Symposium: 18 mei 2022

  Openbare Bibliotheek Amsterdam.

  Oosterdokskade 143, 1011DL, Amsterdam.

  De avond werd georganiseerd in samenwerking met

  Amsterdam Medical Student journal en KNMG district Amsterdam/Noord-Holland.

  Het was een bijzondere avond met 8 interessante inspirerende presentaties van jonge (aanstaande) collega’s. Het symposium gaf begeleiders, promotoren en juist ook ouders en familieleden gelegenheid hun kroost in het echt aan het werk te zien. De AMSj en District prijs kandidaten spraken 8 minuten., waarna vanuit de zaal en door de jury vragen gesteld werden. Knap hoe zij in hun korte presentatie zoveel inzicht konden geven in hun onderzoek. Jammer dat de avond té kort is om hen langer te kunnen horen. Na de pauze spraken de kandidaten voor de Martinus van Marum Prijs 12 minuten. De jury’s hadden moeite de winnaar aan te wijzen- Immers alle onderzoeken waren origineel en zeker ook maatschappelijk relevant zoals gevraagd wordt in de statuten van de Stichting Martinus van Marum.

  De AMSJ prijs

  De AMSJ prijs ging naar Laura Boekel voor haar onderzoek naar de consequenties van Covid-19 voor patiënten met reumatische aandoeningen. Het bijzondere van dit onderzoek was dat ook de patiënten vanaf het begin erbij betrokken waren en mede daar door het vaccinatie beleid voor deze groep patiënten aangepast werd.

  De ontwikkelingsprijs KNMG district Amsterdam /Noord- Holland

  Deze prijs werd uitgereikt aan Elke Wynberg. Zij was een stuwende kracht bij het opzetten van de prospectief cohort van COVID-19 patiënten in de RECoVERED studie. Binnen dit cohort van patiënten met mild tot ernstige COVID-19 ziekte werd onderzocht hoe snel zij hiervan herstelden of ‘long COVID’ ontwikkelden en wat de risicofactoren voor traag herstel en langdurige symptomen waren.

  De Martinus van Marum Prijs was voor:

  Lisa van der Vaart.

  Zij presenteerde (promotie onderzoek) de resultaten uit de PEOPLE studie. Een vaginale prolaps is een veelvoorkomend probleem en met een toenemende levensverwachting zal de impact wereldwijd toenemen. Zij deed tot slot een oproep om in de spreekkamer behalve aandacht aan incontinentie bij prolaps klachten ook aandacht aan het seksueel functioneren te geven.

  Het ‘Programma boekje’ met een toelichting van de sprekers op hun onderzoek kunt u hier downloaden.

  Op de ‘Livestream‘ van de avond kunt u de presentaties volgen. https://youtu.be/o-mAomv1W_0

  Foto’s van het Symposium!

  ———————————————————–

  Nicolaes Tulp Symposium 8 juni 2021

  Uitreiking van de Martinus van Marum Prijs voor Geneeskunde.

  In november 2020 zou het tweede Nicolaes Tulp Symposium in de Agnietenkapel gehouden worden. Twintig kandidaten hadden hun inzendingen zoals gevraagd voor 15 september ingestuurd. Dit keer moesten zij kiezen aan welke prijs zij mee wilden doen. Dat bleek niet zo eenvoudig. Immers de criteria van de Martinus van Marum Prijs- 4 inzendingen- en de prijs van District Amsterdam/Noord-Holland( 9 bijdragen) lijken veel op elkaar. Voor beide prijzen kwamen schitterende inzendingen! Ook de 7 deelnemers aan de AMSj prijs, die meer voor de bachelor studenten bedoeld is, leverden bijzondere eigen onderzoeken in. De drie jury’s hadden- niet verbazend- moeite acht kandidaten voor de presentaties op de avond te selecteren. Helaas bleek de Agnietenkapel tijdens de Covid-19 pandemie slechts 20 personen toe te laten en onvoldoende mogelijkheden voor streaming te hebben. Het bestuur van het Nicolaes Tulp Symposium besloot daarop de avond uit te stellen. In de OBA kon met hun theater technicus een goede live uitzending verzorgd worden. Uiteindelijk mochten op 8 juni 2021 zelfs 33 personen in de zaal, zodat de sprekers ieder een gast mee konden nemen.

  Na de opening door professor Jan Hindrik Ravesloot spraken eerst de drie AMSj kandidaten.

  Kandidaten Amsterdam Medical Student journal Onderzoeksprijs:
  Iris Martine Blom, MMSc: De Wereldwijde Rol van Medisch Studenten tijdens de COVID-19 Pandemie
  Wenneke van Weelden, MSc: Vitaminestatus bij zwangere vrouwen met obesitas en associaties met zwangerschapssuiker en epigenetische veranderingen in de neonaat
  Mariam Ali, BSc: Presenteert een beroerte bij vrouwen zich anders dan bij mannen? Een systematische review en meta-analyse

  Na korte wissel aan de jurytafel volgden de drie sprekers voor de District Prijs.

  Kandidaten Ontwikkelingsprijs KNMG district A’dam/Noord-Holland:
  Beau van Driel, BSc: Bloedonderzoek: een nieuwe diagnostische test voor hartklepafwijkingen?
  Nine de Graaf, arts: Dutch Operation Hernia in Ghana: een prospectieve cohortstudie naar de uitkomsten van de missie van 2020
  Monique van Montfort-Snoek, huisarts: Een regionaal protocol voor wondbehandeling

  Tot ieders verbazing en tevredenheid liep het programma van 8 minuten spreken 4 minuten+ vragen beantwoorden + 1 minuut wissel niet uit! Na de tweede korte pauze spraken de kandidaten voor de grotere Martinus van Marum Prijs ieder totaal 16 minuten.

  De Martinus van Marum Prijs voor Geneeskunde.

  Als eerste sprak Dianne de Gooijer, arts: over haar onderzoek in het Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis.

  Onderhouds- chemotherapie met gemcitabine verlengt de progressie vrije overleving in patiënten met maligne mesothelioom.

  Gemcitabine is actief in de maligne mesothelioom cellen. Er werden geen nieuwe andere onbekende bijwerkingen van gevonden. Switch maintenance gemcitabine blijkt wel de progressie vrije overleving te verlengen. Heel verdrietig voor de patiënten leidt het gebruik (nog) niet tot een langere overlevingstijd. Dianne hoop hier verder onderzoek naar te doen.

  Prijswinnaar Kelly Kwa, Professor Ravesloot, jury en Bestuur Stichting Martinus van Marum en Dianne de Gooijer.

  De Prijs van € 3000 werd gewonnen door de tweede spreker: Kelly Kwa, arts in het Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk.

  “De effectiviteit van het enzymatisch debrideren van brandwonden is afhankelijk van de denaturatie van collageen”.

  De toepassing van enzymatisch debrideren wordt sinds 2015 in het brandwondencentrum in Beverwijk toegepast, waarbij direct de effectiviteit is gebleken. Echter, bij enkele patiënten bleek de behandeling niet het gewenste resultaat te geven. Om de puzzel op te lossen zette zij een prachtig ex-vivo experiment op. Daarbij toonde zij aan dat het enzymatisch debrideren van verbrandingen met heet water van <70 graden Celsius ineffectief is.

  Juryvoorzitter Cisca Griffioen prees haar onderzoek: “Het past in de uitspraak van Martinus van Marum: “Nieuwe therapieën zijn slechts dan aanvaardbaar wanneer de werking en de ratio ervan door ontwijfelbare proeven bevestigd en opgehelderd zijn”.

  Het bestuur van de Stichting Martinus van Marum dankt ook Sebastiaan van der Bent voor zijn inzending: Tattoo complications: diagnosis and treatment, dat inmiddels in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde gepubliceerd is.

  De vierde inzending was van Fleur Smit: Treatment and in-hospital outcomes of open tibial fractures in rural Africa. Jammer dat niet ook zij over haar onderzoek kon vertellen!

  Winnaar Monique van Montfort-Snoek, sprekers Beau van Driel en Nine de Graaf en bestuur en jury KNMG District Amsterdam/Noord-Holland.

  De Ontwikkelingsprijs van KNMG-district Amsterdam/Noord-Holland werd gewonnen door: Monique van Montfort-Snoek, huisarts in Heemskerk.

  Haar uiterst praktische onderzoek en haar inzet om met de resultaten Een regionaal protocol voor wondbehandeling te ontwikkelen leverde haar terecht de Districtsprijs op! Zoals de jury van het District opmerkt: De eenvoud van het wondspoelen, wondranden met zinkolie beschermen en afdekken met paraffine gazen voorkomt onnodige kosten van dure materialen. Het is precies het soort onderzoek waar onze Ontwikkelingsprijs voor bedoeld is.

  Wenneke van Weelden met Jurgen Seppen juryvoorzitter van de AMSj Prijs

  De AMSj onderzoeksprijs werd gewonnen door Wenneke van Weelden MSc. met haar onderzoek:

  Vitaminestatus bij zwangere vrouwen met obesitas en associaties met zwangerschapssuiker en epigenetische veranderingen in de neonaat.

  Zij deed haar onderzoek aan de Faculty of Life Sciences and Medicine van Kings College London. Haar mooi opgezette onderzoek draagt bij aan begrip en zal hopelijk op grotere schaal vervolgd worden. Immers: Obesitas, ook bij zwangere vrouwen, heeft geleid tot zorgen over de metabole gevolgen, die kunnen bijdragen aan de determinanten van obesitas bij kinderen in het vroege leven. Het wordt steeds duidelijker dat het dieet van moeder, waaronder foliumzuur en vitamine B12, het epigenoom van de foetus kan veranderen. Hetgeen gevolgen heeft in het metabolisme van het kind, ook op latere leeftijd.

  De voorzitter bedankte alle 20 inzenders, de 8 sprekers, de 3 winnaars, de jury leden, de gasten in de zaal, het bestuur van het Nicolaes Tulp Symposium en ook alle meelevende thuiskijkers voor hun aandacht en goede (chat) vragen.

  Wij hopen het derde Nicolaes Tulp Symposium volgend jaar – met meer gasten in de zaal – als vanouds af te sluiten met een feestelijke samenzijn na afloop!

   

  Nicolaes Tulp Symposium op 30 oktober 2019

  in de Agnietenkapel te Amsterdam.

  Na een voorselectie uit 28 bijzonder goede inzendingen werden negen kandidaten uitgenodigd om hun onderzoek te presenteren aan publiek – studenten, artsen, vrienden en trotse familie – en de juryleden van de Martinus van Marum prijs voor Geneeskunde (3000 EUR), De Ontwikkelingsprijs 2019 KNMG district Amsterdam/Noord-Holland (1500 EUR) en de AMSj Onderzoeksprijs (1000 EUR).

  Na iedere presentatie konden – onder leiding van voorzitter Prof. Dr. J.H. Ravesloot – jury en publiek vragen stellen. De negen sprekers hadden ieder hun onderzoek in een andere fase van hun carrière uitgevoerd, tijdens de master, als basisarts of als PhD-student. De uitstekende presentaties gingen over wel zéér uiteenlopende onderwerpen. Van een mogelijke immuuntherapie voor Alzheimer – tot het arts-patiënt gesprek over advanced care planning bij de ziekte van Parkinson. Van inzicht gevende onderwerpen als beoogde doelen van artsen en patiënten met terminaal longcarcinoom – tot morele dilemma’s in medische transgender zorg. Van kennis van basisartsen over medicatieveiligheid – tot een dag uit het leven van de zaalarts over administratiedruk.   

  Bekijk hieronder het strakke programma van het eerste Nicolaes Tulp Symposium.

  De jury leden hadden hun gehele pauze nodig om uit deze prachtige presentaties de drie winnaars aan te wijzen!

  Merle Stellingwerf ontving de Martinus van Marum Prijs voor haar onderzoek: Wat is het effect van appendectomie op therapie-refractaire colitis ulcerosa.

  Roel Achterbergh ontving de Ontwikkelingsprijs 2019 van KNMG District Amsterdam/Noord-Holland voor zijn onderzoek: Minder mentale – en drugsproblemen bij mannen die PreP gebruiken.

  Anna van Rossem werd gefeliciteerd met de AMSj prijs onderzoeksprijs 2019 voor haar onderzoek: Maximale adamsappelgrootte bij volwassen vrouwen.

  De avond werd afgesloten met muziek verzorgd door het strijkkwartet van het UvA-Orkest J.Pzn Sweelinck en een netwerkborrel.

  We willen hier iedereen bedanken voor hun aanwezigheid en deelname aan deze mooie avond. Enkele foto’s van de avond zijn hieronder te vinden.  De andere foto’s via de link: hier

  In 2019 werd dit symposium georganiseerd door:
  Esmee Doedes AMSj
  Stan Ursem,     AMSj
  Pheck Hwa Soo, arts KNMG District Amsterdam/Noord-Holland
  Dwayne Naves           KNMG District Amsterdam/Noord-Holland
  Harriet Booij-Venekamp, arts np, voorzitter Stichting Martinus van Marum  Janneke van der Flier-Stapel, arts np, Secretaris St. Martinus van Marum

       

  Anna van Rossum                                   Roel Achterbergh

         

  Merle Stellingwerf                                    Jury van AMSj en District

  Het Sweelinck Kwartet 

   

  Het programma van deze avond:

  17.30 uur  Ontvangst met broodjes en muziek door het strijkkwartet van UvA Sweelinck Orkest
  
  18.30 uur  Opening door professor Jan Hindrik Ravesloot
  
  18.37 uur  Introductie Amsterdam Medical Student journal door Stan Ursem
  
  18.41 uur  Erik Donker, arts: De ontwikkeling van kennis op het gebied van medicatieveiligheid bij basisartsen in   het eerste jaar na afstuderen
  
  18.51 uur  Krijna Opschoor, BSc: Alzheimer oplossen met immuuntherapie?  Een translationele studie in apen
  
  19.01 uur  Anna van Rossem, arts: Maximaal acceptabele adamsappelgrootte bij volwassen
  
  19.13 uur  Introductie KNMG district Amsterdam/Noord-Holland door Pheck Hwa Soo
  
  19.27 uur  Roel Achterbergh, arts: Minder mentale en drugs problemen bij mannen die PreP gebruiken
  
  19.27 uur  Adinda Mieras, MSc: Welke doelen hebben patiënten met uitgezaaide longkanker en hun artsen en in hoeverre zijn deze doelen behaald?
  
  19.37 uur  Alex Schuurman, arts: Een dag uit het leven van de zaalarts
  
  19.50 uur   Pauze
  
  20.18 uur  Introductie Stichting Martinus van Marum door Harriet Booij-Venekamp
  
  20.22 uur  Karl Gerritse, arts: Morele dilemma’s in medische transgenderzorg
  
  20.36 uur  Liesbet Kurpershoek, arts: Het arts-patiëntgesprek over advance care planning bij de ziekte van Parkinson
  
  20.50 uur  Merle Stellingwerf, BSc: Wat is het effect van een appendectomie op therapie- refractaire colitis ulcerosa?
  
  21.06 uur  Prijsuitreiking
  
  21.27 uur  Sluiting door professor Jan Hindrik Ravesloot
  
  21.30 uur  Borrel met muziek

  ——————————————————————————————————————–

  Verslag van de Martinus van Marum Prijs voor Geneeskunde op dinsdag 25 september 2018 in het Teylers Museum te Haarlem.

  De Martinus van Marum Prijs voor Geneeskunde is gewonnen door: Dr. Eva E. Bolt, arts, huisarts-onderzoeker Amsterdam UMC. Zij gaf haar presentatie met onderwerp ‘Een passend einde. Spreken over de laatste levensfase.’ In haar presentatie lichtte zij een gedeelte toe van haar proefschrift: “Perspectives on appropriate end-of-life care and hastening death on request”.

  De aanmoedigingsprijs van District Amsterdam/Noord- Holland is gewonnen door Drs. Nicky Honnef, arts in opleiding aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.  Zij vertelde ons over haar manuscript “Perspectives of patients eligible for allogeneic stem cell transplantation trials and their health-care professionals; an explorative study”. ‘Dilemma’s rondom informed consent’. Ervaringen van patiënten en hun zorgverleners.

  Beide kandidaten lieten ons zien dat ook meningen, gedachten en gewoontes wetenschappelijk onderzocht kunnen worden. Martinus van Marum en zeker Pieter Teyler zouden trots zijn op hun gedegen werk!

   Het Willink Kwartet > 60 gasten!

    Presentatie Nicky Honnef  en bloemen!

    Presentatie Eva Bolt           en bloemen! 

  Feestelijke borrel na afloop            

  Veel respect voor alle prachtig verzorgde inzendingen. 

  Het bestuur en de juryleden  bedanken ieder van harte voor hun bijdrage.

  Alle 13 inzendingen waren heel goed uitgevoerd in Noord-Holland, interessant en van maatschappelijk belang.

  Het was moeilijke om daaruit de juiste keuze voor een winnaar te maken!

  Sommige onderzoeken zijn rechtstreeks van belang voor de patiënt zelf: Primaire arthroscopische reparatie van de voorste kruisband, meten van brandwond diepte met een speciaal daarvoor ontwikkelde 3D camera en kwaliteit van leven met (on-) behandelde Idiopathische Scoliose.

  Onderzoek naar vroeg signaleren van complicaties na abdominale chirurgie of naar kwaliteit van behandeling hoofd/hals tumoren, antibiotica gebruik in ziekenhuizen en verschillen in de beschikbaarheid van medische hulpmiddelen in Europa zijn zullen zeker invloed op het beleid in de Nederlandse gezondheidszorg hebben.

  Interessant waren ook de meer fundamentele onderzoeken naar het microbioom bij luchtweginfecties van kinderen, de microbiota van kinderen met complexe appendicitis, ontwikkeling van testen voor aantonen Leptospirose en de invloed van het bothormoon op het glucosemetabolisme. Ook deze onderzoeken dragen nog niet vandaag, maar in de toekomst bij aan onze gezondheid.

  Wij danken ieder voor hun bijdrage en wensen ook deze kandidaten, hun promotoren en begeleiders veel succes met publicatie van deze onderzoeken.

  Contact

  Wijnoldy Danielslaan 23
  2082 HA, Santpoort- Zuid