Criteria deelname Martinus van Marum Prijs voor Geneeskunde

  Criteria voor deelname aan het vijfde Nicolaes Tulp Symposium 12 november 2024.

  Inzendingen voor de Martinus van Marum Prijs voor Geneeskunde moeten volgens de statuten van de Stichting aan de volgende criteria voldoen:

  • Het betreft een patiëntgericht onderzoek gedaan door een jonge arts- onderzoeker of arts- assistent, al dan niet in opleiding – wonend of werkend – binnen het KNMG- district Amsterdam/Noord-Holland. Of de kandidaat moet zijn/haar onderzoek verricht hebben in één van de instellingen binnen het genoemde district.
  • Op de sluitingsdag (10 september 2024) van inzenden moet het artsexamen zijn afgelegd.
  • Het moet een (deel)onderzoek betreffen met een brede oriëntatie op de gezondheidszorg en met een hoge maatschappelijke relevantie.
  • Het onderzoek kan bijvoorbeeld deel uitmaken van een promotietraject: In voorbereiding of reeds lopend, maar nog niet afgerond.
  • Het moet duidelijk zijn welke onderzoeker verantwoordelijk was voor de dagelijkse uitvoering van het onderzoek en het eindverslag/de publicatie.
  • Op de datum van inzending kunnen er géén beperkingen tot publicatie van het onderzoek van kracht zijn .
  • Aan de Martinus van Marum Prijs kunnen géén Bachelor studenten en studenten biomedische wetenschappen meedoen.
  • Het onderzoek moet gedaan zijn in de periode van: 01 januari 2023 tot 01 juli 2024.

  Aanvullende informatie:

  • De inzendingen kunnen ook in het Engels ingestuurd worden.
  • De kandidaten houden een presentatie van 10 tot 15 minuten in het Nederlands. De dia’s kunnen wel in het Engels getoond worden.
  • Een (gepubliceerd) artikel is geen vereiste, maar mag meegestuurd worden. Dit artikel wordt echter niet in de beoordeling meegenomen, maar helpt de jury bij het formuleren van vragen.
  • De beoordeling van de inzendingen en de presentaties geschiedt door de jury van de Stichting Martinus van Marum.
  • Over de toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
  • Inzendingen na de sluitingsdatum op 10 september 2024 kunnen helaas niet deelnemen.

  Informatie betreffende de Martinus van Marum Prijs voor Geneeskunde kan verkregen worden bij de secretaris van de Stichting.

  E-mail: info@martinusvanmarum.nl

  Contact

  Wijnoldy Danielslaan 23
  2082 HA, Santpoort- Zuid