Scroll down

  Martinus van Marumprijs voor Geneeskunde

  De prijswinnaars van het eerste Nicolaes Tulp Symposium zijn bekend:

  Martinus van Marum Prijs voor Geneeskunde:

  Merle Stellingwerf, BSc

  Ontwikkelingsprijs KNMG 2019 district Amsterdam/Noord-Holland

  Roel Achterbergh, arts

  Amsterdam Medical Students journal onderzoeks Prijs

  Anna van Rossem, arts

  De besturen en jury leden waren bijzonder onder de indruk van de prachtige presentaties en goede voordrachten van alle negen kandidaten. Het gepresenteerde programma en de foto’s van de avond staan onder hoofdstuk verslagen gepubliceerd. 

  Veel dank aan alle deelnemers!

  Zie voor meer informatie en verslagen ook de websites van:

  Amsterdam Medical Student journal:        https://amsj.nl/v3/convention/

  KNMG District Amsterdam Noord/Holland:

  https://www.knmg.nl/overzicht-districten/amsterdam-noord-holland/informatie.htm

  nicolaestulpsymposium@gmail.com  

  ———————————————————————————————————-

  Wij hopen in de komende jaren opnieuw- samen met de AMSj en het KNMG district Amsterdam/Noord-Holland- een Nicolaes Tulp Symposium te organiseren.

  Inzendingen voor de Martinus van Marum Prijs voor Geneeskunde moeten ook dan volgens de statuten van de Stichting aan de volgende criteria voldoen:

  • Het betreft een patiëntgericht onderzoek door een masterstudent geneeskunde, arts- onderzoeker of arts- assistent, al dan niet in opleiding – wonend of werkend – binnen KNMG- district Amsterdam/Noord-Holland. Of de kandidaat moet zijn/haar onderzoek verricht hebben in een van de instellingen binnen genoemd District.
  • Het moet een (deel)onderzoek betreffen bij voorkeur met een brede oriëntatie op de gezondheidszorg en met een hoge maatschappelijke relevantie.
  • Het moet duidelijk zijn welke onderzoeker verantwoordelijk was voor de dagelijkse uitvoering van het onderzoek en het eindverslag/de publicatie.

  Aanvullende informatie:

  • Aan de Martinus van Marum Prijs kunnen géén Bachelor studenten en studenten biomedische wetenschappen meedoen.
  • De inzendingen kunnen ook in het Engels ingestuurd worden.
  • De kandidaten houden een presentatie van 10 tot 15 minuten in het Nederlands. De dia’s kunnen wel in het Engels getoond worden.
  • De beoordeling van de inzendingen en de presentaties geschiedt door de jury van de Martinus van Marum Stichting.
  • Over de toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

  Nadere informatie kan verkregen worden bij de secretaris.

  E-mail: info@martinusvanmarum.nl

   

   
   

  Contact

  Wijnoldy Danielslaan 23
  2082 HA, Santpoort- Zuid