Scroll down

  Martinus van Marumprijs voor Geneeskunde

  Het vijfde Nicolaes Tulp Symposium wordt gehouden op dinsdag 12 november 2024.

  in: Huis Vasari

  Herengracht 368, 1016 CH, Amsterdam

  Bedenk welk onderzoek je wilt inzenden!

  De avond wordt georganiseerd door Amsterdam Medical Student journal, KNMG district Amsterdam/Noord-Holland en Stichting Martinus van Marum en mede mogelijk gemaakt door het Amsterdam UMC. Tijdens het symposium zijn er drie prijzen te verdelen. De Martinus van Marum prijs voor Geneeskunde van €5000,-, De Ontwikkelingsprijs KNMG District Amsterdam/Noord-Holland van €1500,- en de AMSj Onderzoeksprijs van €1000,-. Voor elke prijs zijn er deelname criteria opgesteld. Zie daarvoor ook de website van het Nicolaes Tulp Symposium: www.nicolaestulpsymposium.nl

  Het deelname formulier is voor alle drie prijzen hetzelfde. Het formulier voor 12 november 2024 staat in de pagina ‘download formulieren’. Maak een keuze voor welke prijs je wilt inschrijven:

  1) AMSj Onderzoeksprijs 2024.
  2) Ontwikkelingsprijs KNMG District Amsterdam/Noord-Holland 2024.
  3) Martinus van Marum Prijs voor Geneeskunde 2024.

  Voorlopig Programma:

  Om 17.45 uur inloop. Om 18:30 uur opening door dr. Gabor Linthorst.

  3 sprekers: Kandidaten Amsterdam Medical Student journal Onderzoeksprijs

  3 sprekers: Kandidaten Ontwikkelingsprijs KNMG district Amsterdam/Noord-Holland

  Pauze: 20.00-20.30 uur

  2 sprekers: Kandidaten Stichting Martinus van Marum prijs voor Geneeskunde

  Prijsuitreiking en Sluiting door dr. Gabor Linthorst
  Borrel in de Bar Vasari

  Datum: Dinsdagavond 12 november 2024
  Locatie: Huis Vasari , Herengracht 368, 1016 CH, Amsterdam.

  Aanmelden 
  Meer informatie over het bijwonen van het Symposium volgt begin september. Collega’s, vrienden en ook familieleden zijn van harte welkom.

  Bij vragen kunt u contact opnemen met het bestuur van de Stichting Martinus van Marum via: info@martinusvanmarum.nl

  Kijk voor meer informatie ook op de website van het Nicolaes Tulp Symposium: http://www.nicolaestulpsymposium.nl. Vragen kunnen daar via de button gesteld worden of via: info@nicolaestulpsymposium.nl

  ——————————————————————————————————————–

  Criteria voor deelname aan het volgende Nicolaes Tulp Symposium zijn te vinden op onze criteria pagina! Het 5e symposium zal 12 november 2024 zijn.

  Contact

  Wijnoldy Danielslaan 23
  2082 HA, Santpoort- Zuid